Infolinka: +421 37 202 1351 (Po-Pi | 8:00 - 16:00)

Vzorová dokumentácia BOZP + OPP

Cena (bez DPH)
833,33 €
DPH (20%)
166,67 €
Cena (s DPH)
1.000,00 €

Vzorová dokumentácia z BOZP + OPP
Dodaná v elektronickej podobe.
Možné dodať vo formáte docx alebo pdf

 

Výrobca:
Turček, s.r.o.
Dostupnosť:
Skladom (37)

Čo tieto dokumenty obsahujú?

Tento balíček dokumentácie obsahuje všetku základnú dokumentáciu z oblasti Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (BOZP) a Ochrana pred požiarmi (OPP)

Ako mi táto dokumentácia ako Bezpečnostnému technikovi a Technikovi PO pomôže?

Dokumentácia je spracovaná tak, že po doplnení potrebných informácií zamestnávateľa ako logo, obchodné meno, sídlo, pracoviská a podobne budete mať spracovanú dokumentáciu na 99%

Akú výhodu má si takúto dokumentáciu kúpiť od Vás?

Naša dokumentácie je u našich zmluvných klientoch viacnásobne skontrolovaná Inšpektorátmi práce a Hasičmi bez nejakých nedostatkov.

Z koľkých dokumentov pozostáva dokumentácia BOZP a OPP?

 • Organizačná smernica BOZP
 • Politika bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
 • Program realizácie politiky BOZP
 • Vnútorný predpis o oznamovaní vzniknutej udalosti
 • Smernica pre postup posudzovania nebezpečenstiev, ohrození a vyhodnotenie rizík
 • Dokument o posúdení rizika
 • Smernica na poskytovanie osobných ochranných pracovných prostriedkov (OOPP)
 • Zoznam poskytovaných osobných ochranných pracovných prostriedkov (OOPP)
 • Postup pre prípad záchranných prác, evakuácie a vzniku poškodenia zdravia vrátane poskytnutia prvej pomoci
 • Smernica na určenie podmienok organizácie výchovy zamest. v oblasti BOZP
 • Smernica na určenie podmienok súvisiacich s fajčením v priestoroch spoločnosti
 • Smernica na kontrolu požívania alkoholických nápojov a iných omamných látok
 • Vnútorný predpis pre pitný režim pri nadmernej záťaži teplom alebo chladom a pre poskytovanie umývacích, čistiacich a dezinfekčných prostriedkov
 • Pokyn na určenie podmienok používania bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci v priestoroch spoločnosti
 • Vnútorný predpis pre posúdenie individuálnych fyzických schopností zamestnanca pri ručnej manipulácii s bremenami
 • Základné požiadavky pre  prácu so zobrazovacími jednotkami
 • Vnútorný predpis pre práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou
 • Pokyn na určenie podmienok súvisiacich s prevádzkovaním regálov a rebríkov v priestoroch spoločnosti
 • Smernica na určenie zakázaných prác a pracovísk ženám a mladistvým zamestnancom
 • Pokyny na zaistenie BOZP pre zamestnancov iného zamestnávateľa vykonávajúcich práce na našich pracoviskách
 • Smernica na zaistenie BOZP pre vyhradené technické zariadenia
 • Bezpečnostné pokyny pre návštevy
 • Organizačná smernica ochrany pred požiarmi
 • Požiarna identifikačná karta právnickej osoby
 • Požiarna kniha
 • Požiarny evakuačný plán
 • Požiarne poplachové smernice
 • Tematický a časový rozsah školenia o ochrane pred požiarmi
 • Tematický plán a časový rozvrh odbornej prípravy členov protipožiarnych hliadok
 • Pokyny pri činnostiach spojených so zváraním
 • Pokyny pri činnostiach spojených s lepením horľavých podlahových krytín, obkladov stien a stropov a pri činnostiach spojených so spaľovaným horľavých látok a stromov na voľnom priestranstve
 • Prehľad miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru
 • Pokyn na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v mimopracovnom čase
 • Údaje o požiaroch, príčinách vzniku požiarov, správy o výsledkoch vykonaných rozboroch a o vykonaných opatreniach na úseku ochrany pred požiarmi

Aký bude priebeh, ak si Vašu dokumentáciu BOZP a OPP kúpim?

 • za produkt môžete zaplatiť spôsobov ako napr. platba kartou, platba bankovým prevodom a pod.
 • po zaplatení ceny produktu a pripísaní celej sumy na náš účet Vám bude na zadaný e-mail zaslaný link na stiahnutie dokumentácie v elektronickej forme
 • dokument je možné zo zaslaného linku stiahnuť iba 1x
 • prístup k stiahnutie dokumentácie máte iba na obdobie 10 dní od zaplatenia celej platby a vytvorenie Vášho prístupu
 • stiahnutím dokumentu prejavíte súhlas s dodržaním autorských práv na zákaz šírenia zakúpeného dokumentu v akejkoľvek podobe
Komentáre môžu pridávať iba registrovaní používatelia. Prosím najprv sa prihláste.
 
Powered by Phoca Cart

Firma

BOZPSHOP.SK

Turček, s.r.o.
Kollárova 1954/80, 952 01 Vráble

Zákaznícka linka:
Tel.: +421 37 202 1351
(Po-Pi | 8:00-16:00 hod.)

Možnosti platby

Image
Image